Weekaanbieding : 10% korting op ons Easy Frame outdoor textielframe! Kortingscode: EASY10

DISCLAIMER ISCA NEDERLAND B.V.

ISCA Nederland B.V., hierna "ISCA", stelt hoge eisen aan de via deze website verstrekte informatie en besteedt hieraan voortdurende zorg en aandacht. Desalniettemin geven wij geen garantie voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de gegevens op deze website. Ook aan de afbeeldingen en de omschrijvingen op deze website kunnen geen rechten ontleend worden. Als je onjuiste en/of onvolledige informatie op onze website aantreft, stellen wij het zeer op prijs als je ons daarover informeert via info@isca.nl.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de website of de inhoud daarvan kan een inbreuk vormen op rechten van intellectuele eigendom. Deze rechten berusten bij de rechthebbende. Voor gebruik, waaronder niet uitsluitend begrepen het kopiëren, verhandelen of anderszins voor commerciële doeleinden toeeigenen van gegevens, dient voorafgaande schriftelijke toestemming van ISCA te worden verkregen.

De informatie op de website, waaronder juridische informatie, wordt regelmatig aangevuld en bijgewerkt. ISCA mag de website naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande kennisgeving. ISCA is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

ISCA behoudt zich het recht voor jouw de toestemming te ontzeggen de website te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de website worden aangeboden gebruik te maken. Daarnaast kan ISCA de toegang en het gebruik van de website monitoren, dit alles met inachtneming van de geldende privacyregelgeving. Door het gebruik van deze website aanvaardt je onze privacy- en cookieverklaring.

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact met ons opnemen via info@isca.nl.